Търчане с 5kmrun

ч м с времеудара/мин
м с/км темпо
км/ч
Възрастово постижение
% ÷ %
Ниво:денив./изк.
м равна писта
на писта
в Западен 2
в Борисовата
в Южен
във Варна
в Бургас
в Пловдив
м/с
км
Инфо, сътрудници, бъгове

Калкулатора е в начална фаза на разработка и не всички функции работят точно!

Променяйки всяко едно от полетата – време, трасе, възрастова група, пол, темо, средна скорост, възрастово постижение (на база времето без да се отчита трудността на трасето – това е минималното възрастово постижение), оценка на трудността на трасето (денивелация, изкачвания), дължина на изчислената равна писта, се променят останалите полета. В бъдеще ще могат да се променят всички полета.

Основния проблем е как да се определят трудностите на отделните трасета. Текущия ми подход е това да стане само и единствено по профила на трасето – денивелация, сумарни изкачвания и спускания, средния наклон на изкачванията и спусканията и максималния наклон. Последното е важно, защото на трасе „Западен парк 2“ има спускане с голям наклон и малък процент от изкачването може да се компенсира.

Съществува проблем със снемането на профила на трасето, понеже различните приложения дават различни данни. Очаквам предложения за „идеалното“ приложение или метод за снемане на профила, който не изисква много пари, защото се надявам, че доброволци ще се намерят!

Друг подход е да се вземе средното време от рекордите на избрана група от участници, особено на тези, които са търчали по всички трасета, включително равна писта.

Очаквам всякакви предложения, вкл. формули, каква извадка от бегач(к)и да се ползва и пр. и сигнали за бъгове!

Определяне на максимален/работен пулс

Консултирайте се с лекар!

Работния пулс за търчане на 5 км трябва да бъде в аеробната зона, ако искаш постижението ти да бъде силно, но и безопасно (60÷85 % от максималния, според други източници 60÷80 %).

При професионални спортисти и/или хора, които са в отлична форма, и/или биологичната им възраст не отговаря на действителната формулите не важат!

Съществуват функционални тестове за определяне на работния/максималния пулс.